X

SHİATSU

Japonca’da “shi” parmak ve “atsu” da dokunmak anlamlarına gelmektedir. “Parmakla dokunarak tedavi etmek” prensibine dayanan bu uygulama sırasında insan bedeninin belli kritik noktalarına el parmakları ile yapılan bası hareketleri uygulanır. Genel sağlık durumunun sürekliliği bakımından özellikle bazı hastalıkların tedavisinde de ek kür olarak tavsiye edilmektedir.

SÖNMEZ HOLDİNG ©2012 - 2016 Baia Hotels. All rights reserved / designed by mescomedia